Mathtasy

Đây là một ví dụ về trang Bio. Bạn có thể tổng hợp mạng lưới mạng xã hội, website, thông tin của mình vào đây. Từ Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok, Spotify, Apple Music, Soundcloud cho đến Newsletter hay sản phẩm trên website bán hàng của bạn.

Đơn giản hơn, bạn có thể dùng trang Bio để tự nói về bản thân.