Gói thành viên

Bảng giá công khai các gói thành viên dịch vụ của Mathtasy LINK. Bạn có thể mua gói cước qua Mathtasy SHOP để được thanh toán bằng Momo với mức giá ưu đãi thêm 10%.

Miễn phí
Miễn phí
Bắt đầu
 • Short Links50
 • Số lượt click200/th
 • Lưu giữ thống kê30 ngày
 • Trang Bio 3
 • Mã QR 9
 • Trang Splash (tùy chỉnh Landing Page) 1
 • CTA Overlay
 • Tên miền riêng
 • Tracking Pixel
 • Channel
 • Campaign
 • Thành viên Team
 • Tùy chỉnh tên hiệu
 • Deep Linking
 • Khu vực mục tiêu
 • Thiết bị mục tiêu
 • Ngôn ngữ mục tiêu
 • A/B Testing & Rotator
 • Hạn
 • Click Limitation
 • Tham số
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Short Links200
 • Số lượt click1,000/th
 • Lưu giữ thống kê90 ngày
 • Trang Bio 10
 • Mã QR 29
 • Trang Splash (tùy chỉnh Landing Page) 2
 • CTA Overlay
 • Tên miền riêng
 • Tracking Pixel
 • Channel 2
 • Campaign
 • Thành viên Team 1
 • Tùy chỉnh tên hiệu
 • Deep Linking
 • Khu vực mục tiêu
 • Thiết bị mục tiêu
 • Ngôn ngữ mục tiêu
 • A/B Testing & Rotator
 • Hạn
 • Click Limitation
 • Tham số
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Short Links300
 • Số lượt click5,000/th
 • Lưu giữ thống kê120 ngày
 • Trang Bio 10
 • Mã QR 49
 • Trang Splash (tùy chỉnh Landing Page) 4
 • CTA Overlay
 • Tên miền riêng
 • Tracking Pixel
 • Channel 3
 • Campaign
 • Thành viên Team 2
 • Tùy chỉnh tên hiệu
 • Deep Linking
 • Khu vực mục tiêu
 • Thiết bị mục tiêu
 • Ngôn ngữ mục tiêu
 • A/B Testing & Rotator
 • Hạn
 • Click Limitation
 • Tham số
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Loại bỏ quảng cáo
Mathtasy
VND 69000
Dùng thử 3 ngày miễn phí
 • Short Links500
 • Số lượt click
 • Lưu giữ thống kê
 • Trang Bio Không giới hạn
 • Mã QR 100
 • Trang Splash (tùy chỉnh Landing Page) Không giới hạn
 • CTA Overlay Không giới hạn
 • Tên miền riêng
 • Tracking Pixel Không giới hạn
 • Channel Không giới hạn
 • Campaign
 • Thành viên Team 3
 • Tùy chỉnh tên hiệu
 • Deep Linking
 • Khu vực mục tiêu
 • Thiết bị mục tiêu
 • Ngôn ngữ mục tiêu
 • A/B Testing & Rotator
 • Hạn
 • Click Limitation
 • Tham số
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Loại bỏ quảng cáo

Need a custom plan?

If our current plans do not fit your needs, we will create a tailored plan just for your needs.

Câu hỏi thường gặp

Có! Bạn có thể dùng thử gói thành viên mà bạn muốn trước. Sau khi hết hạn phiên dùng thử, tài khoản của bạn trở về tài khoản miễn phí/thành viên thường, bạn có thể nâng hạng thành viên bất kỳ khi nào bạn muốn.
Mathtasy khuyên bạn thanh toán bằng cách chuyển khoản ví Momo vì nó nhanh chóng, tiện lợi, đơn giản và không phải chịu chi phí giao dịch phát sinh.
Có các phương thức thanh toán bao gồm: Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ PayPal Chuyển khoản Momo/ZaloPay/BIDV/ViettelPay Mathtasy khuyên bạn sử dụng ví Momo để thanh toán vì nhanh chóng, tiện lợi và không phải chịu phí phát sinh như hai phương thức đầu.
Bạn sẽ được hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày nâng hạng gói thành viên nếu bạn không vừa lòng với tính năng, cách sử dụng dịch vụ Mathtasy LINK.