Mã QR

Công cụ tạo mã QR động mạnh mẽ, linh hoạt, dễ sử dụng, tùy chỉnh đơn giản cho các chiến dịch marketing. Phân tích thống kê, tối ưu hóa chiến lược và tăng sự chú ý.

Bắt đầu Liên hệ Mathtasy

Chuẩn mới.

Mã QR ngày nay có ở khắp nơi và không dễ gì bị thay thế. Đó có thể là nguồn tài nguyên quý giá của một công ty hay thương hiệu vì chúng có chứa thông tin thống kê, số liệu giúp nắm bắt được người dùng và khách hàng.

Bắt đầu
Chuẩn mới
Trackable to the dot.

The beautify of QR codes is that almost any type of data can be encoded in them. Most types of data can be tracked very easily so you will know exactly when and from where a person scanned your QR code.

Bắt đầu
Trackable to the dot