Trung tâm Trợ giúp

Làm thế nào để được hoàn tiền?

Bạn sẽ được hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày nâng hạng gói thành viên nếu bạn không vừa lòng với tính năng, cách sử dụng dịch vụ Mathtasy LINK.

Vẫn chưa trả lời được thắc mắc của bạn?
Liên hệ Mathtasy